dilluns, de maig 29, 2006

Un blog sobre murals

Acabo d'ensopegar per casualitat amb el blog Classroom Displays de Linda Hartley, mestra britànica, que ha creat un espai virtual preciós per exposar els murals de la seva escola i intercanviar idees i propostes per crear-los. Les imatges d'aquest blog estan integrades dins la galeria temàtica de Flickr: Classroom Displays group .

No m'en puc estar de destacar el paper del Blog com una eina professional al servei del professorat de tots els nivells educatius, per compartir bones pràctiques, amb la possibilitat de poder fer suggeriments i observacions en els comentaris del Blog. Amb aquestes eines podem millorar la pròpia pràctica i donar a conèixer les nostres creacions fora de la nostra escola.

Un altre ús TAC d'una eina TIC ;-)

divendres, de maig 26, 2006

ISTE 11: Topologia de Xarxes

El present esquema mostra tres dels principals models de topologies de xarxes de comunicacions. El va dibuixar Paul Baran, un dels pares d'Internet, a l'article "On Distributed Communications: 1. Introduction to Distributed Communications Network", publicat l'any 1964.
Al peu de cada model podem llegir:
  • A. Centralitzat
  • B. Descentralitzat
  • C. Distribuït
L'esmentat article reflexionava sobre els avantatges i limitacions de cada model, posant l'èmfasi en la capacitat de supervivència i regeneració de cada topologia de xarxa després d'un atac nuclear. Des d'aquest punt de vista, la topologia "Distribuïda" és la més eficient, atès que s'elimina la vulnerabilitat d'un centre únic, i ofereix múltiples vies d'interconnexió entre els nodes de la xarxa. Sobre aquesta idea es va desenvolupar Internet.

Personalment aquests esquemes els veig també com representacions dels estadis d'evolució de la web: la centralització m'evoca les webs i portals de 1a generació (el que els anglosaxons anomenen "Broadcast"). El model descentralitzat correspon a les Comunitats Virtuals amb els seus fòrums, espais compartits, múltiples editors per un mateix portal, etc. L'estadi "Distribuït" vindria exemplificat per les xarxes P2P i també per la Web2.0, on tots els usuaris tenen la potencialitat d'esdevenir creadors i/o emissors de contingut.

Així mateix, si mirem els esquemes des de la perspectiva TAC (Tècniques d'Aprenentatge i Col·laboració), permeten visualitzar tres possibles plantejaments docents de treball a l'aula: Des del model on hi ha un únic emissor que irradia la informació (amb pissarra clàssica o digital), el treball en petits grups amb un cert grau de coordinació, i finalment el treball col·laboratiu en una xarxa entre iguals on tots som aprenents.

Aquests esquemes es podrien aplicar per analitzar i representar nivells organitzatius més complexos (organitzacions, societat). Però això excediria el propòsit d'aquesta nota. Si teniu interès podem continuar aquesta anàlisi en els comentaris.

dilluns, de maig 22, 2006

Falta motivació per incorporar les TIC a l'Educació?

El diari La Vanguardia publica avui un article d'opinió de Kim Faura "Paradojas de la Sociedad de la Información", on, entre altres coses, diu que quan es pregunta als ciutadans i a les empreses perquè no fan servir les TIC, la primera resposta que s'obté és perquè no en veuen la seva utilitat. Aquesta dada, el porta a concloure que a la nostra societat la fractura digital és una fractura de motivació.

En un recent estudi de la OCDE sobre les TIC a l'educació superior (E-learning in Tertiary Education: Where Do we Stand? - 2005) trobem entre les seves afirmacions (la traducció és meva): "Una de les causes de la resistència a l'adopció de les TIC per part del professorat, és deguda a la seva manca de temps i de motivació per assumir noves tasques, atès que el e-learning és complementari de les activitats docents presencials, no el seu substitut."

Ambdues notes m'han evocat les conclusions de l'estudi "L'escola a la societat xarxa" dut a terme entre els anys 2002-2004, sobre una mostra de 350 centres educatius. N'extrec algunes:
"El professorat i els responsables dels centres educatius coincideixen a destacar, clarament, la manca de temps del professorat com un dels obstacles per incorporar Internet a l’educació (...) La manca de temps apel·la probablement a aspectes més de fons, relacionats amb l’organització dels centres i amb la dedicació dels professors. Aquest és un dels obstacles que apareix amb molta freqüència quan l’escola es planteja processos d’innovació o de reforma en profunditat de les seves activitats".

Tot i que seria convenient recollir més dades qualitatives, coincideixo amb el diagnóstic que es dibuixa, simplificadament, en les notes anteriors. Durant els darrers anys s'ha posat l'èmfasi en les infraestructures (ratios d'equipaments, connectivitat) i en promoure una infocultura en el professorat. Però això s'ha demostrat insuficient, a nivell general el grau d'utilització de les TIC en els processos d'ensenyament- aprenentatge és encara limitat.

Si existeix una "fractura de motivació" general envers les TIC, què ens cal fer per superar-la dins el sistema educatiu?

Apunto algunes idees, que confio anirem completant col·lectivament mitjançant els comentaris:
  1. Establiment de mecanismes de suport per alliberar temps de tasques tècniques al professorat i d'estímuls per impulsar innovacions docents amb les TIC;
  2. Definició d'una visió i una agenda estratègiques consensuades per la integració sistèmica de les TIC en els currículums de tots els nivells educatius;
  3. Dinamització de projectes col·laboratius d'ampli abast i difusió de bones pràctiques de renovació pedagògica amb les TIC.
En resum posar les TIC al servei de les Tasques d'Aprenentatge i del Coneixement (TAC).

dimecres, de maig 17, 2006

Dia Mundial d'Internet 2006. On ha quedat l'Educació?

Avui s'acaben els actes de "FesInternet", campanya promoguda per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya que ha culminat avui 17 de maig, amb la commemoració del primer Dia Mundial de la Societat de la Informació.

Antecedents

En l'àmbit educatiu, el precedent d'aquesta celebració el trobem en els NetDays. Iniciativa que va començar l'any 1995 als EEUU i que inicialment consistia en actuacions de voluntaris per cablar escoles, biblioteques i aules d'informàtica per tal que poguessin accedir a Internet. Els organitzadors d'aquestes activitats contribuïen desinteressadament a crear la infraestructura TIC als centres educatius. En una data prèviament acordada, els voluntaris locals realitzaven un treball comunitari pel cablatge de la xarxa del seu centre escolar. La celebració dels Netdays va expandir-se a molts països d'Amèrica, Europa i del Pacífic. A Europa, l'enfocament dels Netdays es va decantar per la promoció d'activitats innovadores en l'ús de la xarxa, especialment en l'àmbit educatiu. L'any 2004 es varen deixar de convocar de forma centralitzada.

17 de maig: Dia Mundial de la Societat de la Informació
La cimera mundial de la Societat de la Informació celebrada el novembre del 2005 a Tunis, va establir a la seva agenda d'actuacions la necessitat d'assenyalar una data anual per impulsar l'ús d'Internet i les TIC en tots els àmbits de la societat. Les Nacions Unides a la seva Assemblea General de 26 de març del 2006 van proclamar el 17 de maig el Dia Mundial de la Societat de la Informació coincidint amb el Dia Mundial de les telecomunicacions.

El Dia mundial d'Internet
La celebració del primer dia mundial de la Societat de la Informació ha adoptat la denominació de Dia d'Internet a nivell europeu. Enguany aquesta efemèride ha tingut a casa nostra poc ressò a nivell general (la final de la Champions ha acaparat tota l'atenció informativa) i menys encara dins l'àmbit educatiu. Sols cal que feu una cerca a la XTEC i a l'EDU365: únicament trobareu un enllaç a FesInternet.
La web de FesInternet impulsada per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI), és bàsicament un aparador de les activitats promogudes per les organitzacions adherides. La STSI manifesta a la pàgina que defineix el "programa":
"No hi ha un programa d’activitat predeterminat perquè som tots els qui construirem junts aquest programa."...
En el marc espanyol, la convocatòria del Día de Internet ha tingut major ressò, un abast hispanoamericà i un enfocament tipus "Academy Awards". En aquest context, s'han premiat diversos treballs escolars , que podríem definir com convencionals (dibuixos, poesies i contes) i també algunes webs i portals educatius de professors i institucions.
A nivell personal he volgut sumar-me a aquesta celebració, a banda d'aquesta nota i seguint l'esperit dels NetDays, amb una proposta d'activitat de Cibergeografia al Blog temàtic "Geomàtica Educativa".

A tall de conclusions

  1. Els Netdays van tenir força més impacte als centres educatius que el Dia Mundial d'Internet;
  2. No s'ha aprofitat institucionalment, per segona vegada, una efemèride destacada sobre les TIC per difondre el seu potencial educatiu: el 2005 es varen complir 10 anys de la XTEC a Internet...
  3. És preocupant la manca d'iniciatives innovadores d'ampli abast per dinamitzar l'ús educatiu de la xarxa.
N'afegirieu alguna més?

dilluns, de maig 01, 2006

ISTE10: Aula TAC

Il·lustració de Roland Noirjean apareguda a un llibre de l'autor suís Andreas Mueller, que dibuixa un ambient d'aprenentatge estimulant, personalitzat i col·laboratiu. Per a mi aquesta escena és la representació d'una aula TAC.

De la imatge es poden extreure moltes de les característiques d'un espai d'aprenentatge d'un centre educatiu de la societat del coneixement:
- Tots som estudiants (on és el mestre?)
- Aprenentatge diversificat i personalitzat
- Foment del treball en equip
- Esperit emprenedor i d'iniciativa
- Estímul a la recerca i a l'elaboració de coneixements
- Empatia i col·laboració

Segur que vosaltres apreciareu molts altres atributs. No us esteu d'afegir-los als comentaris.