divendres, de maig 26, 2006

ISTE 11: Topologia de Xarxes

El present esquema mostra tres dels principals models de topologies de xarxes de comunicacions. El va dibuixar Paul Baran, un dels pares d'Internet, a l'article "On Distributed Communications: 1. Introduction to Distributed Communications Network", publicat l'any 1964.
Al peu de cada model podem llegir:
  • A. Centralitzat
  • B. Descentralitzat
  • C. Distribuït
L'esmentat article reflexionava sobre els avantatges i limitacions de cada model, posant l'èmfasi en la capacitat de supervivència i regeneració de cada topologia de xarxa després d'un atac nuclear. Des d'aquest punt de vista, la topologia "Distribuïda" és la més eficient, atès que s'elimina la vulnerabilitat d'un centre únic, i ofereix múltiples vies d'interconnexió entre els nodes de la xarxa. Sobre aquesta idea es va desenvolupar Internet.

Personalment aquests esquemes els veig també com representacions dels estadis d'evolució de la web: la centralització m'evoca les webs i portals de 1a generació (el que els anglosaxons anomenen "Broadcast"). El model descentralitzat correspon a les Comunitats Virtuals amb els seus fòrums, espais compartits, múltiples editors per un mateix portal, etc. L'estadi "Distribuït" vindria exemplificat per les xarxes P2P i també per la Web2.0, on tots els usuaris tenen la potencialitat d'esdevenir creadors i/o emissors de contingut.

Així mateix, si mirem els esquemes des de la perspectiva TAC (Tècniques d'Aprenentatge i Col·laboració), permeten visualitzar tres possibles plantejaments docents de treball a l'aula: Des del model on hi ha un únic emissor que irradia la informació (amb pissarra clàssica o digital), el treball en petits grups amb un cert grau de coordinació, i finalment el treball col·laboratiu en una xarxa entre iguals on tots som aprenents.

Aquests esquemes es podrien aplicar per analitzar i representar nivells organitzatius més complexos (organitzacions, societat). Però això excediria el propòsit d'aquesta nota. Si teniu interès podem continuar aquesta anàlisi en els comentaris.