dimecres, d’abril 29, 2009

Personalització de l'aprenentatge i TAC

Personalització de l'aprenentatgeEl FutureLab, un organisme britànic del qual vaig parlar temps enrere, acaba de publicar un document amb el suggerent títol de "Curriculum and teaching innovation. Transforming classroom practice and personalisation" (2009).

Les orientacions d'aquesta publicació s'adrecen als professionals de l'Educació interessats en explorar el potencial de la personalització de l'aprenentatge per transformar les pràctiques docents. És un document pensat per estimular els docents a ser innovadors en les seves metodologies, i també ofereix elements als centres educatius per gestionar el canvi organitzatiu i curricular.

El text identifica alguns factors essencials per a la innovació curricular: conceptes com personalització de l'aprenentatge, competència digital, i responsabilització de l'alumnat en la presa de decisions sobre el seu procés aprenentatge. L'estudi aporta evidències de la recerca educativa, juntament amb estudis de casos que il·lustren pràctiques docents on intervenen els factors d'innovació esmentats.

El Futurelab ja destacava en una publicació anterior "Personalisation and digital technologies" (2005), el potencial de les tecnologies de la informació per promoure la personalització del procés d'aprenentatge (observis que no dic individualització). Enfocament que, dissortadament, encara avui és lluny dels usos habituals de les TIC a l'Educació. Molta oferta de continguts digitals, fets per docents o comercials, tenen una vocació que podríem anomenar "TEC" (Tecnologies per a l'Ensenyament i la Capacitació), pensades des d'una visió transmissiva (instruccional) de la docència. Plantejament obsolet, tant des de la perspectiva conceptual i normativa de l'actual disseny curricular, com del potencial de les tecnologies emprades i dels hàbits digitals de l'alumnat.

La personalització de l'aprenentatge és una vella aspiració dels educadors, present en el pensament pedagògic des de fa molts anys. Ara, amb l'ajut de les Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement, aquesta vella utopia pot començar a fer-se realitat, si disposem de continguts i escenaris d'aprenentatge que fomentin aquest paradigma.

Etiquetes de comentaris: , , ,