dijous, de març 14, 2002

FutureLab

El Regne Unit té una dilatada experiència en la innovació educativa amb les TIC. Les primeres actuacions es varen fer a finals de la dècada dels anys 70. En aquest context s’inscriu Futurelab, un organisme sense ànim de lucre que té com a missió estimular la col·laboració entre les universitats, les empreses tecnològiques i de continguts i el sector educatiu.

Les finalitats bàsiques de Futurelab són: experimentar noves idees d’utilització de les TIC i promoure nous entorns i materials d’aprenentatge. Per dur-les a terme,
té les següents línies d’actuació:

Clúster d’impuls i difusió d’innovacions
  • Tallers d’innovació;
  • Concurs anual de projectes;
  • Participació en fires i exposicions del sector educatiu (BETT);
  • Conferències i Jornades.
Acompanyament i suport als innovadors
  • Viver de noves idees d’aplicació de les TIC a l’educació;
  • Ajut a la preparació de projectes per a l’obtenció d’ajuts;
  • Estímul a la col·laboració entre educadors, empreses i administració.
Hub de coneixement
  • Elaboració d’informes i estudis;
  • Reviews sobre la recerca en TIC i educació en altres comunitats i països;
  • Portal d’innovació i TIC.

Oi que sóna bé? Perquè no un "FutureLab" a casa nostra?