dijous, de juny 21, 2007

Accepcions de les TIC educatives

Diccionari. Foto d'Alice SavoieFa temps que penso que la paraula TIC s'ha quedat limitada per descriure la diversitat d'usos i aplicacions educatives de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. A aquest tema m'hi he referit en alguna nota anterior i també vaig comentar-ho a la Jornada Espiral d'enguany.
Aquest dia va quedar enlaire quins altres qualificatius podem emprar per precisar l'ús educatiu de les TIC. Des d'aleshores he anat recollint algunes accepcions de les TIC educatives, utilitzades en el llenguatge oral o en la bibliografia, per alimentar la reflexió. Aquí les teniu:
  • Eina: és la formula llargament més emprada. Té associada la marca semàntica de productivitat, ens permet fer allò que fem d'una forma més còmoda o més eficient.
  • Contingut: S'aplica habitualment a les aplicacions interactives de caràcter didàctic, normalment pre-empaquetades (el que als anys 80 s'anomenava Ensenyament assistit per ordinador). En una nota anterior proposava una taxonomia d'aquesta accepció.
  • Recurs: Variant de les TIC com a contingut.
  • Suport: (activitats amb suport TIC) metàfora que emfatitza el vehicle o canal.
  • Entorn o plataforma: conceptualització que posa l'èmfasi en les TIC com espai virtual: personal, grupal o públic
  • Innovació: Les TIC estan associades a la noció de canvi i renovació metodològica i organitzativa, encara que algunes de les pràctiques que es fan amb elles no tinguin aquest caràcter.
  • Instrument: Expressió minoritària emprada per referir-se a les aplicacions pel treball intel·lectual.
  • Amplificador cognitiu: Visió de Seymour Papert, correntment associada a les aplicacions per persones amb discapacitats com a pròtesi sensorial, motriu o cognitiva.
  • TAC: Tecnologies per l'aprenentatge i el coneixement, traducció lliure del concepte anglosaxó "elearning".
  • Via: (cursos via telemàtica) expressió d'ús restringit a la formació amb la marca semàntica del canal de distribució.
Hi ha altres usos de les TIC que han adquirit una categoria lèxica precisa, em refereixo per exemple els videojocs, amb unes categories o gèneres àmpliament acceptades. Cal preguntar-se perquè els usos educatius de les TIC tenen un tractament genèric o inconcret i altres aplicacions funcionals d'aquestes mateixes tecnologies han consolidat termes més precisos.
Segur que m'he deixat accepcions, no us talleu d'afegir-les als comentaris.