dissabte, de maig 19, 2007

Pedagogia dels Wikis

Marató ViquipèdiaAquesta setmana s'ha iniciat la Marató Viquipèdia, una iniciativa del Departament d'Educació per celebrar el Dia Mundial d'Internet i que s'estendrà fins a finals del 2007. Els objectius de la proposta es resumeixen en:
 • Donar a conèixer la Viquipèdia com una obra de consulta de creació col·lectiva
 • Promoure la participació de la comunitat educativa creant o millorant articles
 • Ampliar la presència del català a la xarxa (es proposa la fita d'assolir 100.000 articles abans d'acabar l'any 2007)
El 17 de maig, a les acaballes del curs escolar, no és segurament la millor data per endegar una proposta educativa com la descrita. No obstant, la metàfora de la marató vol transmetre la idea que es tracta d'una cursa de fons, de llarg abast, més que una acció puntual per a un dia concret.
Per acompanyar la campanya, la comunitat de la Viquipèdia ha desenvolupat dos portals específics, un per al professorat i l'altre per a l'alumnat. El tret de sortida ha tingut una excel·lent acollida com ho destaquen les cròniques de l'inici de la Marató.

Aprofitant l'avinentesa, en aquesta nota vull compartir algunes idees sobre el que podríem anomenar la "Pedagogia dels Wikis". Un wiki és un entorn hipertext col·laboratiu, que permet l'edició immeditata de contingut web des del propi navegador, gràcies a una gran simplicitat d'ús. Les característiques dels wikis, posen en qüestió la noció clàssica d'autoria d'una obra, atès que el contingut és dinàmic i generat per la comunitat. Un dels principals reptes d'aquesta desintermediació en l'edició, és el de la validesa i control de qualitat del contingut.

A la Viquipèdia, aquest control editorial el fa la pròpia comunitat de viquipedistes (administradors i lectors) que en tot moment podem corregir o completar l'article que estem consultant. És el que s'anomena la saviesa del grup. Puntualment, pot haver algun acte vandàlic de malmetre un article, però aquests abusos es resolen en molt poc temps (s'estima que en cinc minuts es reverteixen la majoria d'aquests abusos).

Fruit d'aquest procés, s'ha generat un valuós patrimoni col·lectiu de coneixement dinàmic i obert. Però més enllà del volum de continguts, a nivell pedagògic el treball amb la Viquipèdia aporta uns valors intangibles de gran importància educativa. Donar a conèixer la Viquipèdia, implica explicar que el seu contingut es genera de forma voluntària i que tots podem contribuir-hi. La participació en el projecte, comporta el respecte a les regles que la comunitat viquipedista s'ha donat, així com l'observació de la legislació sobre propietat intel·lectual. La contribució a la Viquipèdia permet posar en pràctica els objectius educatius de la competència digital i l'exercici de les responsabilitats de la ciutadania digital.

D'acord amb Renée Fountain, altres valors pedagògics que tenen els wikis són:
 • Els Wikis són democràtics: Permeten als usuaris crear i editar qualsevol pàgina en un lloc web és motivador ja que fomenta l'ús democràtic del web i promou la redacció de contingut per usuaris no tècnics.
 • Els Wikis incorporen la noció de contingut dinàmic en contínua actualització: La immediatesa del procés d'edició del contingut, facilita als usuaris aportacions contínues al corpus textual del document wiki.
 • La tecnologia Wiki promou l'escriptura: El format hipertext simplificat dels wikis permet concentrar-se en el contingut textual, és a dir en el procés d'escriure, sense les distraccions associades a les floritures d'altres programaris d'edició de text. La manca o limitació d'imatges també permet un major èmfasi en la redacció de contingut textual de qualitat.
 • Els Wikis faciliten l'autoria distribuïda de documents públics:
  Cocrear és complex, tant en el món real com en el virtual. Malgrat aquesta complexitat, els wikis han demostrat el seu potencial per generar documents de gran abast de forma col·laborativa.
 • Els Wikis amplifiquen la interacció: Amb els wikis es recuperen alguns dels trets del llenguatge oral, com els d'apropiació i recreació, i també maximitzen els avantatges de la paraula escrita com la reflexió, la recensió, la publicació de resultats acumulatius.
 • Els Wikis promouen la negociació: Els fòrums o espais de discussió que tenen associats molts wikis, eduquen en el debat obert, l'argumentació i contraargumentació promouen la cerca del consens i la presa de decisions de forma no jeràrquitzada.
 • Els Wikis faciliten l'edició col·laborativa i oberta: Tot el que s'escriu és sotmès a escrutini constant de la comunitat. L'edició mutualitzada de contingut pot millorar la qualitat de les idees exposades. El discurs i les modificacions queden explícites, els canvis del redactat deixen traça i es pot seguir perfectament l'evolució del discurs.
 • Els Wikis generen patrimoni cultural col·lectiu durable: La majoria de treballs escolars que es proposen als centres educatius tenen audiències molt limitades (normalment únicament el professor) . Quan un treball escolar té una dimensió pública àmplia i té una vocació de permanència, adquireix una altra dimensió per als alumnes. Escriure per a una audiència "real" és més motivador i comporta una major autoexigència, també pot induir l'aprenentatge de millors competències comunicatives.
 • Els Wikis promouen el voluntariat: Els valors del treball voluntari són inherents a molts projectes wiki. El professorat ha de buscar mecanismes per valorar i avaluar, qualitativament i quantitativa, les aportacions de l'alumnat en projectes com la Viquipèdia.
 • Els Wikis i l'anonimat responsable: Cal fomentar l'ètica de la participació positiva a les comunitats wiki. L'anonimat que faciliten molts wikis, ha de ser emprat de forma responsable per preservar la privacitat, no com a mecanisme d'impunitat.
Don Tapscott en el seu recent llibre "Wikinomics" explica com també les empreses han descobert el potencial del treball col·laboratiu en xarxa. Els exemples que descriuen mostren les possibilitats de les comunitats virtuals, formades per centenars o milers de voluntaris, per resoldre problemes i crear valor, de forma més eficient que les organitzacions clàssiques.

En resum podriem dir que els wikis i el treball col·laboratiu en xarxa són dels millors models de Tecnologies per l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC).

Etiquetes de comentaris: , ,