diumenge, de febrer 20, 2011

Ensenyament de les Ciències amb suport TAC

En el procés de descoberta i d'interpretació del món, les tecnologies de la informació i la comunicació són ja un instrument imprescindible en el treball científic. Les TIC permeten captar, analitzar, processar, visualitzar, modelitzar i simular els fenòmens físics, químics, biològics, geològics i astronòmics.

En la seva vessant de tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement, les TIC estan evolucionant de ser un recurs didàctic més, a configurar-se com el context del procés d'ensenyament-aprenentatge. Les TAC ofereixen la possibilitat de realitzar experiments virtuals irrealitzables al laboratori escolar, també faciliten noves modalitats de treball col·laboratiu, i permeten tant l'aprofundiment com el reforç personalitzats d'alguns aprenentatges. L'ampli ventall de recursos TAC disponibles a Internet obre nous horitzons a la programació didàctica i a l'adopció d'estrategies orientades a l'aprenentatge basat en problemes i situacions reals.

La riquesa documental i l'accés a persones expertes que facilita Internet, aporta noves oportunitats als treballs de recerca de l'alumnat, al mateix temps que promou l'adquisició de competències complexes: de comprensió del món, digitals, metacognitives, d'autonomia personal. Totes els recursos que aporten les TAC tenen evidents conseqüències metodològiques, que cal destriar i ponderar per construir nous paradigmes en la didàctica de les ciències experimentals.

Els materials presentats en aquest taller pretenen ajudar a construir una categorització de les principals tipologies de recursos TAC, especialment d'aquells més apropiats per als processos d'ensenyament-aprenentatge de les Ciències. L'altre objectiu de l'activitat és el d'aportar elements per crear i/o consolidar mecanismes d'intercanvi i de desenvolupament professional: el Personal Learning Environment (PLE).

Com continuar compartint el que fem i sabem: Grup SfeC2011

Etiquetes de comentaris: ,