dijous, d’octubre 21, 2010

Fonts primàries en l'educació digital


Avui i demà tenen lloc les terceres Jornades d'educació i arxius que porten per títol "Fonts primàries en l'educació digital". Agraeixo a l'equip organitzador l'oportunitat de participar-hi amb la ponència "La tecnologia al servei de les fonts primàries com a eines educatives".

A la presentació, es sobreentén el concepte "Font primària", atès que les persones participants a les Jornades són expertes en el tema, per concentrar-se en les aportacions de les TIC al treball amb fonts primàries.

Amb la ponència he intentat respondre i respondre'm alguns interrogants:
 • Les fonts primàries són únicament un recurs educatiu?
 • Com es pot materialitzar un plantejament metodològic basat en fonts primàries?
 • Què aporten les TIC al treball amb fonts primàries?
 • Quins recursos digitals faciliten el treball amb fonts primàries?
Què ha de fer l'alumnat amb les fonts primàries?
 • Identificar la naturalesa de la font
 • Situar la font en el temps (i l’espai)
 • Descriure la font
 • Relacionar la font amb altres documents
 • Establir-ne l’interès / importància històrica
Entenc que les fonts primàries defineixen una estratègia didàctica per les Ciències socials que comporta:
 • Enfocament metodològic competencial
 • Adquisició d’habilitats de recerca
 • Anàlisi crítica de documents originals
 • Contrast de perspectives d’un mateix fet
 • Raonament basat en evidències
 • Contextualització cronològica i espacial
 • Valoració del patrimoni i la memòria històrica
Com a conclusions, penso que el treball amb fonts primàries s’inscriu en un marc epistemològic en la que l’alumnat assumeix i reprodueix el rol de l'historiador o del geògraf. El treball a l’aula amb fonts primàries és un plantejament metodològic coherent amb l’enfocament competencial del currículum. La digitalització estén les fonts primàries a nous àmbits, i aporta nous instruments per facilitar-ne l'accés i l'estudi. En resum, l’ús de fonts primàries en suport digital és una bona pràctica TAC per l’adquisició de la competència digital.

Podem continuar la conversa als comentaris d'aquesta nota o al Twitter.

Etiquetes de comentaris: , ,