diumenge, d’abril 29, 2007

La Competència Digital: una nova @lfabetització

Dimensions de la Competència digital
Els acords de Govern del passat 24 d'abril, inclouen la creació d'una acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i comunicació (TIC). Aquest instrument vol promoure l'ús de les TIC i definir una acreditació estàndard de qualificació professional i de formació bàsica dels ciutadans en general.

La qüestió de considerar els coneixements associats a les TIC com una competència bàsica ve de lluny. El document de treball "Competència bàsica TIC", elaborat l'any 2000, proposava als centres educatius uns primers nivells de concreció. A nivell internacional la "International Society for technology in Education (ISTE)" va començar a definir fa més de 10 anys i manté actualitzades, una proposta de competències TIC per a l'alumnat i el professorat.

D'altres països veïns, com per exemple França, també han definit una competència digital de caràcter transversal per a l'Educació. S' anomena B2i (Brevet Informatique et Internet) per a l'alumnat i C2i per al professorat.

El desplegament normatiu de la Llei Orgànica d'Educació (LOE) ha incorporat el concepte de Competència Digital en els decrets d'ensenyaments mínims de l'Educació obligatòria. Aquesta Competència Digital també es recull en els nous decrets del currículum d'Educació Primària i Secundària de Catalunya.

Aquestes novetats legislatives situen les TIC en un nou context: deixen de ser un aspecte marginal o voluntari de l'Educació, per convertir-se en un dels temes centrals de la formació dels ciutadans, és a dir en una nova @lfabetització.

Aprofitem aquesta oportunitat per fer de l'aprenentatge de les TIC, un procés d'innovació metodològica amb un enfocament TAC!

Etiquetes de comentaris: , ,