dissabte, de gener 27, 2007

Espectre dels materials educatius digitals

CD RainbowEl nostre llenguatge sovint es queda curt per descriure fenòmens en ràpida evolució. És el cas de les aplicacions educatives basades en les TIC que, amb l'apel·latiu genèric de TIC educatives, engloben una variada gama de recursos, materials i enfocaments metodològics molt variats.

Aquesta manca de vocabulari específic comporta inconcrecions i pot conduir a confusions importants: utilitzant els mateixos termes, ens podem referir a usos molt diferents. Un exemple el trobem en els anomenats "continguts" terme molt reduccionista però àmpliament utilitzat, tant pels professionals de l'educació i la formació, com en altres sectors del món de la cultura (segur que heu llegit o escoltat parlar de continguts audiovisuals o televisius).

La reflexió d'aquesta nota, és que ens cal diferenciar i ampliar les tipologies dels materials i recursos educatius TIC. La terminologia que ara utilitzem, basada en els materials educatius convencionals (impresos i audiovisuals), no recull adequadament les noves modalitats de recursos didàctics en suport digital, i és ben sabut que allò que no té nom no es veu o no existeix.

Per obrir el debat proposo una taxonomia, amb set categories, que de forma anàloga a l'espectre de la llum visible, pretén descomposar i fer explícits els nous tipus de recursos i usos pedagògics de les TIC. Aquesta classificació és una proposta oberta que sotmeto a la consideració de la blogosfera per validar si pot ser d’utilitat. Qualsevol comentari o suggeriment serà molt benvingut.

Taxonomia de materials i recursos educatius digitals

 1. Informatius: Integren aquesta categoria aquelles obres de consulta i documents de referència que continguin informació estructurada, però sense propòsit educatiu a priori. La seva consulta és oberta en el sentit que no tenen un itinerari prefixat per a la seva consulta.
  Exemples: Bases de dades, enciclopèdies, informes, articles, apunts, manuals, guies, conferències enregistrades (podcasting), etc.
 2. Instruccionals: Materials dissenyats amb una intencionalitat formativa precisa. La navegació pel contingut està preestablerta en menús o seqüències d'aprenentatge. Es poden definir diverses seqüències instruccionals en un mateix contingut en funció dels coneixements previs o del ritme d'aprenentatge. Dins d'aquesta categoria trobem: activitats d'exercitació, tutorials interactius, cursos elearning...
 3. Avaluatius: Constitueixen una variant dels materials instruccionals, i tenen una finalitat exclusivament avaluativa. Podem distingir qüestionaris d'autoavaluació formativa, proves d'avaluació sumativa i enquestes d'opinió. Exemple: Quaderns Virtuals.
 4. Instrumentals: Serveis o aplicacions interactives que cobreixen nombroses facetes de suport a l'aprenentatge, inclouen eines per a la recerca, el tractament i la visualització d'informació. Aquestes aplicacions són de navegació oberta.
  Exemples: atles virtuals, cercadors, calculadores, traductors, etc.;
 5. Experiencials: Escenaris formatius interactius que es basen en jocs o simulacions. Afavoreixen l'aprenentatge basat en problemes i el desenvolupament de competències estratègiques de presa de decisions. Existeix una àmplia gamma de simulacions i de jocs que responen a aquestes característiques. Podem trobar continguts experiencials de baix nivell d'interactivitat (algunes modalitats de Webquest) o altament immersius (simulacions científiques i mons virtuals).
 6. Conversacionals: Els materials i serveis conversacionals consisteixen en els diàlegs síncrons o asíncrons en els quals hi ha comunicació (converses) entre els participants en una activitat formativa. Les converses poden ser obertes (grup) o tancades (consultes al professor). Exemples: llistes de distribució, fòrums, xats, missatgeria instantània, comentaris a Blogs, audio i videoconferències, etc.
 7. Col·laboratius: Aquest tipus de materials inclou un ampli conjunt de propostes de treball en xarxa, des d'activitats totalment obertes a les altament formalitzades. També pot implicar des de uns pocs usuaris fins a comunitats molt àmplies. Aquí la xarxa constitueix el mitjà per establir la interacció entre les persones i la gestió del coneixement compartit. Exemples representatius d'aquesta categoria són molts dels projectes telemàtics, els entorns Wiki i les aplicacions orientades a la creació i gestió de coneixement en xarxa, com són FLE3 o Synergeia.

Etiquetes de comentaris: ,