diumenge, de març 12, 2006

ISTE8: Àbacs 0 - Algorismes 1

Gravat de principis del segle XVI, que representa el triomf dels algorismes sobre els àbacs.
Els Algoristes, emprant les 9 xifres i el zero, s'imposen als abaquistes, doncs són capaços de fer més ràpidament les operacions aritmètiques. En segon pla, la dama Aritmètica, amb un vestit guarnit de xifres, mostra amb la mirada quines són les seves preferències.

El temps transcorregut per la nova tecnologia de càlcul fins assolir el reconeixement que mostra la figura, va durar uns vuit segles. Des de la India, on es va inventar cap al segle VII-VIII fins arribar al continent europeu a través Al-Andalús. A més de les limitacions per la circulació de les idees en un món sense impremta, una altra barrera a la difusió d'aquesta innovació, varen ser els interessos corporatius dels abaquistes, que veien perillar els seus prestigiats llocs de treball.

Actualment estem assistint a un procés invers: una nova tecnologia de càlcul - les calculadores i els ordinadors - permet substituir força avantatjosament, determinats algorismes de càlcul mecànic (no em refereixo al càlcul mental). Però aquesta innovació topa, a l'escola, amb mites i pràctiques que en dificulten la seva implantació.
Recordo una frase que vaig llegir al llibre de matemàtiques recreatives "En el reino del ingenio" de E.I. Ignatiev (1908) editat en castellà per l'editorial MIR l'any 1986 on l'autor deia:

"No us esforceu a ensenyar als infants i joves l'estudi de les diferents taules de sumar, restar, multiplicar; la memorització mecànica de diferents "regles" i fórmules, sinó que, abans de tot, acostumeu- los a pensar amb plaer i consciència. La resta vindrà amb el temps. No molesteu a ningú amb càlculs i exercicis mecànics molt llargs i avorrits. Quan a algú li siguin necessaris a la vida, els farà per si mateix. A més, ara per fer aquests càlculs disposem de diferents màquines calculadores, taules i altres dispositius."

Això ho escrivia un pedagog rus ara fa prop de 100 anys, i la discussió de si fer servir o no calculadores a l'educació primària encara és viva. El temps dedicat, durant l'educació primària, a l'aprenentatge i exercitació dels algorismes de la suma, resta, multiplicació i divisió és important (jo l'estimo en unes 300 hores lectives). Amb l'ús de calculadores, aquest temps penso que es podria reduir com a mínim a un terç. El temps restant permetria reforçar altres habilitats matemàtiques ara poc treballades (el càlcul mental, per exemple).

Aquest és per a mi un altre exemple d'efecte QWERTY i d'un ús TAC de les TIC. Què en penseu?