dissabte, de juny 10, 2006

Jornada Espiral 2006

La Jornada Espiral 2006 ha respòs a les expectatives i es consolida com un espai transversal d'intercanvi i reflexió sobre la innovació TIC en els diferents nivells educatius: des de l'educació primària a la universitària i la formació d'adults.

No faré una crònica de l'activitat, que ja han fet altres companys (Bea Marin i Joan Queralt), el que vull és compartir tres idees per al proper Espiral 2007:
  1. Potenciar la tranversalitat, estenent-la més enllà dels àmbits acadèmics. Com veieu incorporar un conferenciant/a representant dels sectors socials, professionals o econòmics implicats en la Societat del Coneixement?
  2. Ampliar l'espai de debat. El temps dedicat a les presentacions deixa molt poc marge a les intervencions dels assistents. Tal vegada es podria incloure alguna taula rodona on els ponents tinguessin com a màxim 5 minuts per exposar el que pensen del tema escollit, i després deixar barra lliure a l'auditori. En aquest espai, potser caldrà convidar responsables TIC de l'Administració Educativa, per equilibrar la seva assistència a d'altres fòrums.
  3. Potenciar la difusió síncrona de les Jornades. Com veieu fer-ne la retransmissió mitjançat alguna modalitat de Webcasting?
Per acabar, agrair al Ferran Mas la seva aportació decisiva per fer realitat la proposta dels Canals d'Activitats d'Aprenentatge (CAA), evocar els contactes personals, els exemples de bones pràctiques, unes dades preocupants sobre la integració curricular de les TIC a les nostres escoles, nous interrogants i projectes formulats, un dinar excel·lent! Ah, i per als interessats, aquí teniu una referència al WikiMarató.

Fins al 2007!