dissabte, de març 10, 2007

Les TIC són sols una eina?

TIC són una eina?L'expressió "les TIC són una eina més" o "les TIC són sols una eina" és força freqüent en els debats i documents educatius.

Si busquem al diccionari la definició del terme "Eina" trobarem: Instrument manual, com el martell, la serra, la llima, el càvec, la pala, etc., usat per a facilitar operacions mecàniques. Peça que en una màquina actua directament sobre el material que es vol modificar. És a dir el camp semàntic d'eina, està estretament associat al treball manual.

Quin imaginari hi ha al darrera de la metàfora: les TIC són una eina?
Ho podríem resumir com: "Fer el mateix que ja fèiem, però amb menys esforç". Les eines manuals serveixen justament per a això. Penseu en les màquines elèctriques de foradar: permeten fer forats, sense pràcticament esforç físic, i amb molta més precisió que els estris manuals de foradar .

Fem servir l'expressió "eina" per referir-nos a un telèfon, un televisor, un joc o un piano? Si les funcions d'aquests aparells, mitjans i instruments les pot fer un ordinador, perquè diem que aquest és sols una eina?

Penso que aquesta concepció utilitarista de les TIC, en limita el seu potencial educatiu. No ens ajuda a plantejar-nos fer coses diferents, fins ara impossibles als Centres Educatius, o a deixar de fer activitats que potser han perdut el seu sentit. En aquest punt recordo una frase del matemàtic rus Ignatiev, escrita en un llibret meravellós sobre matemàtica recreativa "En el reino del ingenio". En el prefaci a la segona edició d'aquesta obra, l'autor deia:

"No s'entossudeixin a ensenyar a nens o joves l'estudi de diferents taules de sumar, restar, multiplicar; en la memorització mecànica de diferents "regles" i fórmules, sinó que, abans que res, acostumin a fer-los pensar amb plaer i consciència. Les altres coses s'afegiran amb el temps. No molestin ningú amb càlculs i exercicis mecànics llargs i avorrits. Quan a algú li siguin necessaris en la vida, els farà per si sol. A més ara per a això hi ha diferents màquines calculadores, i altres dispositius." (això ho escrivia aquest visionari a la Rússia de 1911. La traducció i les negretes són meves.).

Quasi bé cent anys després, encara hi ha veus que manifesten el temor a l'ús de la calculadora i les TIC, perquè impedeixen l'aprenentatge de les "Taules". Hem transmutat determinats aprenentatges instrumentals en consubstancials.

Seymour Papert va definir, a principis dels anys vuitanta, les TIC com "amplificadors cognitius". Sota aquesta perspectiva les TIC es poden associar més a un telescopi, com el que va permetre a Galileu replantejar la visió medieval de l'Univers, que a un martell. Aquesta visió de pròtesi cognitiva de les TIC, engloba les funcions d'instrument de treball intel·lectual i de mitjà d'expressió, i sobretot obre tot un ventall de noves potencialitats:

- Les TIC a l'Educació aporten instruments de treball intel·lectual i de construcció compartida de coneixement. Serveixen per cercar informació, comparar dades, graficar valors estadístics, representar i analitzar mapes, simular fenòmens físics o socials, visualitzar processos i estructures complexes, aprendre a treballar col·laborativament,...

- Permeten aprendre el potencial comunicatiu associat a la xarxa (la correspondència electrònica, les converses en directe, els debats oberts o formalitzats dels fòrums i llistes de discussió, les audio i videoconferències...)

- Ofereixen un ampli camp d'experimentació sensorial i d'aprenentatge de noves formes estètiques i expressives: el videoart, la música electrònica, la fotografia digital, o la infografia en 3D en són alguns exemples.

Les TIC obren també noves dimensions en l'àmbit del lleure: les joguines electròniques i els diversos gèneres de videojocs, brinden potents estímuls i aprenentatges, no suficientment valorats escolarment ni tots ells educativament valuosos.

Finalment, en el context educatiu, les TIC han de ser, a més del que hem dit, un motor d'innovació i de Renovació Pedagògica.

8 Comentaris:

A les 10:25 a. m., Blogger Dora escriu...

Si em permets aportar un comentari...

Segons Richard Clarck, les TIC són "mers vehicles". Però aquesta afirmació s'ha d'interpretar correctament. El que Clarck exposava és que si l'educació no es fonamenta en 1) un contingut, 2) una metodologia i 3) una implicació de l'alumne en l'aprenentatge, les eines no serveixen de res.

 
A les 8:42 p. m., Anonymous Anònim escriu...

Anava a fer un comentari semblant al de Dora. Me l'estalvio, però jo si crec que no són més que eines.

 
A les 11:59 p. m., Blogger admin escriu...

Jo també crec que les TIC són quelcom més que una eina, que un llapis. La invenció del llapis, una eina, i la seva introducció a l'ensenyament mai van poder provocar el profund canvi que representa la introducció de les TIC.

Hi ha alguna cosa més, alguna cosa que afecta la manera d'entendre i de repensar les coses.

 
A les 12:53 a. m., Blogger Boris Mir escriu...

Jo penso que les TIC han de ser una facilitat que cal convertir en avantatge. Aquesta és la innovació que porten implícita i que cal saber fer créixer amb la intel·ligència creadora.

 
A les 9:26 p. m., Anonymous Anònim escriu...

Les tecnologies, en general, modifiquen les capacitats d'operar sobre el món i subverteixen l'ordre preestablert dels fenòmens(ha estat així des dels primers usos instrumentals per l'expècie humana). Les tecnologies simbòliques (de re-presentació), a més, operen sobre l'instrumental humà per excel·lència, el llenguatge... que és la nostra forma d'entendre el món. Les TIC són, i tant, una eina... que modifica el món de forma substancial... Comparteixo la idea, Jordi, que l'accent (que alguns obvien) s'ha de posar en la capacitat de "trans-formació" de les TIC... amb tota la polisèmia que aquesta paraula porta implícita.

 
A les 12:40 p. m., Anonymous Anònim escriu...

Una de les frases que m'agrada dir pels "puestus" és que en l'educació basada en TIC "el canal forma part del missatge".
Les TIC tenen un component ètic i social, no totes son bones ni adecuades i aquest es un factor a tenir en compte. es per això que alguns estandards educatius no m'agraden gens.
M'han encantat les cites que fas Jordi!

 
A les 10:50 p. m., Blogger Juan Carlos Arias escriu...

Bé, la paraula eina també està menyspreada, des de l'antiga Grècia el treball manual ha estat menys tingut però, penseu que l'ésser humà ho és sobre tot per que és capaç d'utilitzar eines, i si un objecte és capaç d'humanitzar-nos, no serà prou important ?
Eduald Carbonell dixit:

"La tecnologia ens ha fer humans (una tesi molt semblant a la dels teòrics de l’esquerra de la primera meitat del xix); i això comença fa 2 milions i mig d’anys. I és l’evolució en la tecnologia la que s’aplica en els diferents grups humans!!! Ara fa 400.000 anys aparegueren les manifestacions pròpiament humanes:foc, art, rituals d’enterrament... i això ho va fer l’homo que no era sapiens sapiens. Es va tardar un milió d’anys en passar de fabricar les eines molt rudimentàries i abandonar-les en fabricar eines més precises i conservar-les. Exemple: l’homo habilis era el que era capaç de produir les eines per després deixar-les però ni enterrava els morts, ni dominava el foc, ni produïa art, ..... Tampoc poden afirmar que sigui un dels nostres ancestres a causa de les diferències morfològiques entre ell, nosaltres i els australopitecus. De l’homo habilis sabem que potser tenia una mena de llenguatge més desenvolupat que el sistema comunicatiu dels ximpanzès atès que de l’anàlisi del crani es dedueix l’àrea de Brocca. Però possiblement aquest llenguatge consistís en monosíl.labs –pensem que el seu cervell ere pertit. Però, i això és important, hi havia la voluntat manifesta de transmetre els coneixements als fills, hi havia pedagogia. I aquesta és la clau de l’èxit del gènere homo. Efecte feed-back: com més s’aprén, més gran ha de ser el cervell, i com més gran més es pot aprendre."

Perdoneu la transgressió del tema, principal amb el que estic totalment d'acord amb en Jordi i la resta de comentaris respecte de la importància que han de tenir les TIC en la recerca de noves formes d'aprenentatge.

 
A les 5:22 p. m., Blogger cris escriu...

Des del meu punt de vista, crec que les TIC harien de tenir més pes del que tenen dins de les aules, ja que és evident que són més que una eina, doncs ens aporten facilitats i recuros per a gestionar molta informació.

 

Publica un comentari a l'entrada

<< Portada principal