dijous, de març 14, 2002

Estàndards oberts elearning

Els estàndards sobre continguts educatius en suport digital són ja un fet. El procés de definició d’especificacions va iniciar-se l’any 1997 quan es va crear el Projecte Educause en el marc de la National Learning Infrastructure Initiative dels EEUU. L’objectiu d’aquest projecte era el de definir especificacions de metadades per facilitar la cerca de continguts educatius a la web. Posteriorment aquest projecte dóna lloc al consorci IMS amb presència de les principals empreses multinacionals del sector TIC. L’objectiu inicial, s’amplia extenent les especificacions als diferents components dels sistemes d’aprenentatge virtuals. Aquest procés genera la creació de nous projectes i grups de treball: el grup Learning Technologies del IEEE(LTSC) i el projecte ARIADNE Europa són els pioners.

Actualment els treballs de normalització en elearning s’assumeixen a nivell Europeu, per un grup de treball sobre tecnologia educativa del Comité Europeu de Normalització (CEN/ISSS Learning Technology Workshop) i a nivell internacional pel Subcomité 36 de la ISO.

L’any 1999, sota l’impuls del Comissionat per a la Societat de la Informació, es va instituir a Catalunya un grup IMS (GIMS) format per totes les Universitats públiques catalanes i el PIE del Departament d’Ensenyament. El GIMS va participar en el consorci internacional IMS i el seu objectiu era el de divulgar en el marc de la comunitat universitària i educativa, les especificacions IMS. A finals de l’any 2000 el GIMS deixa de funcionar.

Els principals objectius dels estàndards elearning són:

· Crear continguts educatius d’alta qualitat que siguin reutilitzables i flexibles per adaptar-se a diferents contextos d'aprenentatge.

· Etiquetar els continguts educatius amb metadades per facilitar la seva localització a la xarxa .

· Facilitar la portabilitat i compatibilitat tecnològica. És a dir la interoperabilitat entre les diferents entorns virtuals d'ensenyament-aprenentatge (plataformes elearning).

Ara fa poc més d'un any que vaig fer una xerrada sobre aquest tema (la meva darrera aportació des del PIE). Segueixo l'evolució dels estàndards elearning perquè crec que són estratègics pel sector educatiu.

FutureLab

El Regne Unit té una dilatada experiència en la innovació educativa amb les TIC. Les primeres actuacions es varen fer a finals de la dècada dels anys 70. En aquest context s’inscriu Futurelab, un organisme sense ànim de lucre que té com a missió estimular la col·laboració entre les universitats, les empreses tecnològiques i de continguts i el sector educatiu.

Les finalitats bàsiques de Futurelab són: experimentar noves idees d’utilització de les TIC i promoure nous entorns i materials d’aprenentatge. Per dur-les a terme,
té les següents línies d’actuació:

Clúster d’impuls i difusió d’innovacions
  • Tallers d’innovació;
  • Concurs anual de projectes;
  • Participació en fires i exposicions del sector educatiu (BETT);
  • Conferències i Jornades.
Acompanyament i suport als innovadors
  • Viver de noves idees d’aplicació de les TIC a l’educació;
  • Ajut a la preparació de projectes per a l’obtenció d’ajuts;
  • Estímul a la col·laboració entre educadors, empreses i administració.
Hub de coneixement
  • Elaboració d’informes i estudis;
  • Reviews sobre la recerca en TIC i educació en altres comunitats i països;
  • Portal d’innovació i TIC.

Oi que sóna bé? Perquè no un "FutureLab" a casa nostra?